DP Flow Meters

Flemco Flow Meters

Flemco Flow MetersFlemco flow meters เหมาะกับใช้วัดของเหลวและแก๊ส

มีขนาดตั้งแต่ DN 40 (1½”) ถึง DN 400 (16”)

ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในด้านเทคโนโลยี ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

ไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน ออกแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ความแม่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม : Flemco Flow Meters EN


Epsilon Flow Meters

Epsilon Flow MetersEpsilon Flow Meters เหมาะกับใช้วัดของเหลวและแก๊ส

มีขนาดตั้งแต่ DN 40 (1½”) ถึง DN 400 (16”)

ออกแบบสำหรับให้มีช่องว่างเพื่อลดการไหลโดยออกแบบให้มี 5 ช่อง

ไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน ออกแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ความแม่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม : Epsilon Flow Meters EN


Steemco Flow Meters

Flemco Flow MetersSteemco Flow Meters เหมาะกับใช้วัดไอน้ำ

มีขนาดตั้งแต่ DN 40 (1½”) ถึง DN 400 (16”)

ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในด้านเทคโนโลยี ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

ไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน ออกแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ความแม่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม : Steemco Flow Meters EN


Orimas Mass Flow Meters

Orimas Mass flow metersOrimas Mass Flow Meters เหมาะกับใช้วัดของเหลวและแก๊ส

มีขนาดตั้งแต่ DN 40 (1½”) ถึง DN 400 (16”)

ออกแบบสำหรับให้มีช่องว่างเพื่อลดการไหลโดยออกแบบให้มี 5 ช่อง

ไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน ออกแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ความแม่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติมOrimas Mass flow meters EN


STEEMCO-MAS Flow Meters for steam

Orimas Mass flow metersSTEEMCO-MAS Flow Meter เหมาะกับใช้วัดของไอน้ำร้อน (superheated steam)

มีขนาดตั้งแต่ DN 40 (1½”) ถึง DN 400 (16”)

ออกแบบสำหรับให้มีช่องว่างเพื่อลดการไหลโดยออกแบบให้มี 5 ช่อง

ไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน ออกแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ความแม่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติมSTEEMCO-MAS Flow Meters for steam EN


CompaQ Flow Meter Run with Transmitter Flanges for Compact Mounting

CompaQ Flow Meter Run with Transmitter Flanges for Compact MountingCompaQ Flow Meter เหมาะกับใช้วัดของเหลวและแก๊ส

มีขนาดตั้งแต่ DN 10 (3/8”) ถึง DN 100 (4”)

ออกแบบสำหรับให้มีช่องว่างเพื่อลดการไหลโดยออกแบบให้มี 5 ช่อง

ไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน ออกแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ความแม่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติมCompaQ Flow Meter EN